Przegranie Kasety miniDV

50,00 200,00 

Usługa obejmuje przegranie (digitalizację) do formatu .MP4 materiału wideo zarejstrowanej przez klienta na przekazanej kasecie miniDV. 

Materiał wideo w formie pliku .MP4 będzie posiadał jakość miniDV
(rozdzielczość pozioma obrazu w formacie miniDV wynosi około 380-540 linii)

Plik zostanie przesłany na adres email wskazany w zamówieniu.

Termin wyknonania usługi: 3 dni robocze od dnia dostarczenia kaset.

Kasety można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą lub kurierem na adres:
KSIUTY W ŚRODKU
ul. Środkowa 14 lok. U2
03-430 Warszawa

Usługa obejmuje przegranie (digitalizację) do formatu .MP4 materiału wideo zarejstrowanej przez klienta na przekazanej kasecie miniDV. 

Materiał wideo w formie pliku .MP4 będzie posiadał jakość miniDV
(rozdzielczość pozioma obrazu w formacie miniDV wynosi około 380-540 linii)

Plik zostanie przesłany na adres email wskazany w zamówieniu.

Termin wyknonania usługi: 3 dni robocze od dnia dostarczenia kaset.

Kasety można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą lub kurierem na adres:
KSIUTY W ŚRODKU
ul. Środkowa 14 lok. U2
03-430 Warszawa

długość (czas)

60 minut, 120 minut, 180 minut, 240 minut